Terug naar Zonnig Perspectief

“Het net is vol”

Dit is iets wat we veel horen de laatste tijd. Wat gebeurt er nu eigenlijk en waarom slaat de omvormer soms in storing als de zon lekker schijnt?

AC voltage outrange, het net is vol

De plaats waar we stroom genereren verandert

In Nederland hebben we afgesproken dat de spanning op het net tussen de 195,5 en 253 volt moet blijven. Dat is een veilige spanning waar de apparaten in huis ook goed mee om kunnen gaan. De kabels in de straat hebben een bepaalde dikte, gebaseerd op dat de stroom vanuit de kolencentrales wordt aangeboden, en gebaseerd op een bepaald verbruik in de straat. 

Nu de energietransitie een behoorlijke vlucht neemt, verandert de plaats waar we stroom opwekken. Dit doen we nu opeens ook op de plaats waar het verbruik is. Heel slim, want daardoor hoeft de opgewekte stroom een minder lange afstand af te leggen, en heb je minder last van weerstand, en verlies je dus minder van die opgewekte stroom. Ook de hoeveelheid stroom die we verbruiken neemt toe, door elektrische auto’s, warmtepompen, airco’s en andere apparaten die we nodig hebben om de energietransitie te laten slagen. 

Zonnestroom is niet zo voorspelbaar

Zonnestroom is alleen niet zo voorspelbaar als de stroom die door de kolencentrales wordt opgewekt. Zo kan de zon opeens heel lekker gaan schijnen, waardoor er opeens veel stroom wordt gegenereerd. Meestal gebeurt dit midden op de dag, het moment dat veel mensen niet thuis zijn en het verbruik in de straat dus relatief laag ligt. We proberen dan met zijn allen stroom op het net te zetten. De netbeheerder houdt de spanning standaard op zo’n 230 volt. Dat is netjes midden op de veilige range, zodat we plots grote vraag en plots veel zon zo goed mogelijk kunnen opvangen, maar ook zodat de spanning in het eerste, en in het laatste huis van de straat een spanning binnen die range krijgt. Dat betekent dat we de spanning gemiddeld in de straat nog maar 23 volt kunnen laten stijgen, voordat de omvormers in de huizen aan de straat afschakelen om veiligheidsredenen.

Je zou dan zeggen, dan kan die kolencentrale toch tijdelijk minder leveren? Zoals eerder genoemd, is zonnestroom niet zo voorspelbaar, en we willen ook geen stroomuitval, of te lage spanning op het net. Daar zijn onze apparaten immers ook niet voor gemaakt. Die kolencentrale moet ons in de basis dus wel blijven voorzien.

Heb je last van AC voltage outrange meldingen?

Dan kun je in veel gevallen wel iets doen om de frequentie waarmee je ze krijgt omlaag te krijgen. 

Uitdagingen zijn kansen om te groeien, omarm ze en word sterker!

Het klopt dat we met de overgang naar groene stroom tegen wat uitdagingen aan lopen. Uitdagingen zijn er om aan te gaan en dat leidt tot innovatie en vooruitgang. Laten we kijken hoe we zo goed mogelijk met nieuwe situaties om gaan, zodat we ook voor nieuwe generaties weer een stapje dichter bij de oplossing zijn gekomen!